Regulamin

Regulamin rezerwacji

Wstępna rezerwacja ważna jest 2 dni od otrzymania i zaakceptowania oferty. Pełna rezerwacja po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% na konto bankowe. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu. W przypadku braku wpłaty zadatku nie gwarantujemy dostępności pokoju. Uiszczenie opłaty za pobyt lub wpłaty zadatku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Regulamin obiektu (Zasady gościny w naszym obiekcie):

 

 • Gość - osoba korzystająca z usługi (gościny) w Gospodarstwie Agroturystycznym U Jasia
 • Gospodarze - właściciele gospodarstwa
 • Gospodarstwo - teren wokół obiektu wraz z obiektem, budynkami i budowlami należącymi do gospodarstwa
 • Obiekt - budynek, w którym znajdują się pokoje gościnne
 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:30 dnia następnego. Po opuszczeniu pokoju możliwe jest przedłużenie pobytu na terenie gospodarstwa do godziny 14:00.
 2. Formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 z wyjątkiem organizowanych imprez uzgodnionych wcześniej z gospodarzami.
 4. Na terenie gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać na terenie gospodarstwa wyłącznie po otrzymaniu zgody gospodarzy obiektu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.) Kategorycznie zabrania się również palenia papierosów ( również e-papierosów ). W przypadku stwierdzenia takiego faktu Gość zostanie obciążony kosztami kompleksowego mycia i ozonowania pomieszczenia w wysokości 400 zł.
 6. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie gospodarstwa pod stałym nadzorem opiekunów prawnych w szczególności przy zbliżaniu się do zwierząt.
 7. Na terenie gospodarstwa mogą przebywać zwierzęta. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych oraz usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Za zwierzęta naliczana jest dodatkowa opłata.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność finansową (również za pozostające pod jego opieką dzieci) za uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz sprzętów turystycznych na terenie gospodarstwa. Szkody winny być niezwłocznie zgłaszane gospodarzom.
 9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości pobytu Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie gospodarzom, co umożliwi poprawę standardu gościny oraz usunięcie powstałych usterek.
 10.  Wszelkie spory między stronami nie uregulowane regulaminem będzie rozstrzygał Sąd w Nowym Targu.

Gospodarze U Jasia 1 maja 2019


Facebook